Välkommen till Human Resource

Er professionella partner med ett brett produktutbud och forskningsbaserade utbildningar.

Vårt fokus är att utveckla, utbilda, träna och coacha chefer, ledningsgrupper, medarbetare och organisationer till att bli bättre på att hantera vardagsdilemman både på kort och  lång sikt.

Forskningsbaserade utvecklingsinsatser

Våra insatser har alltid sin grund i aktuell forskning och vi bedriver egen forskning/fördjupning inom  inom bl.a. Ledarskap, Coaching samt Neuroscience Leadership Research.