Utbildning “Neuroscience och Ledarskap/Medarbetarskap – Hur hänger det ihop?”