”NY tid – NY generation – NYTT ledarskap”

”En inspirationsdag om ledarskap i en föränderlig omvärld” för alla våra chefer i kommunen. Vi fick kunskap om utvecklande och tillitsbaserat ledarskap samt den senaste forskningen inom Neuroledarskap. Nya insikter som hjälper oss att bygga vidare på goda arbetsplatser där samarbete över gränser och innovation är en naturlig del i organisationen. De har på utmärkt sätt varit lyhörda för att anpassa innehållet till våra lokala förutsättningar och genomfört dagen i dialog med deltagarna vilket gjorde nätverksdagen mycket uppskattad.”
Cecilia Adriansson, kvalitetsutvecklare Tranås Kommun