Kvalifikationer för en CHEFSCOACH

Detta behövs för att arbeta som CHEFSCOACH

  • En kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden.
  • En grundlig insikt om hur det är att vara chef och de dilemmafrågor som behöver hanteras
  • En fördjupad förståelse och kunskap om vad ledarskap och ledarskapsutveckling är.
  • En förståelse om olika systemnivåer  och dess påverkan på varandra.
  • En förmåga att kommunicera genom ett klart språk och tydligt sätt.
  • En teoretisk förankring inom området vuxenpedagogik- och lärande.
  • Väl förankrad inom området beteendevetenskap.
  • En bred och stabil kompetens att basera sin coaching på – dvs en kvalificerad och certifierad utbildning inom executive coaching som innefattar kunskap och kompetens från beteende- och ledarskapspsykologin och med en praktisk förankring och erfarenhet av affärsvärlden.