Ramavtalskunder

Vi har ramavtal med följande kunder

  • Göteborgs Stad i samverkan med kringliggande kommuner
  • Västra Götalandsregionen
  • Kriminalvården
  • Kungsbacka Kommun
  • Migrationsverket
  • Gryning Vård