Våra tjänster

Er professionella partner med seniora konsulter och ett brett produktutbud.

shutterstock_321086573

Företagsanpassat

Vi erbjuder företagsanpassade och skräddarsydda utvecklingsinsatser i hela landet. I samråd med vår uppdragsgivare skapar vi ett upplägg som tar hänsyn till den kultur, de mål och den verklighet som kunden befinner sig i.

Av erfarenhet vet vi att varje företag/organisation har sitt eget specifika behov vad gäller insatser kring utveckling av verksamheten. Därför betraktas varje uppdrag som unikt och behandlas med noggrann kartläggning och ett professionellt förhållningssätt.

Läs mer

discussing

Coaching

Vi erbjuder:

  • Coachutbildning till diplomerad coach  (Utbildningen är godkänd av International Coach Federation och är en del i processen mot att bli certifierad coach-ACC)
  • Utbildning i Executive Coaching/Chefscoaching
  • Individuell coaching för chefer/medarbetare 
  • Gruppcoaching för chefer/medarbetare

Läs mer

Coaching - 283598642
shutterstock_629567723

Chefsutveckling

Vår utgångspunkt är att utveckla chefens kompetens för att lyckas med sitt uppdrag och nå framgång med både förvaltande och utvecklande inslag i ledarrollen. 

Vi utgår alltid från de särskilda villkor som gäller för chef- och ledarskapsutveckling inom det företag eller den organisation vår uppdragsgivare verkar i.

Våra insatser  skräddarsys utifrån från ert behov och förväntat resultat  tillsammans med ”up-to-date” forskning, evidensbaserade modeller och praktisk träning.

Läs mer

Neuroledarskap

NeuroLedarskap – ett steg mot framtidens Ledarskap och Medarbetarskap.

En tvärvetenskap som kombinerar neurovetenskaplig forskning, beteendevetenskap med ledarskapsutveckling och personlig/professionell utveckling.

Dessa discipliner ger oss ledtrådar för hur vi på bästa sätt kan förstå och hantera olika dilemman vi ställs inför i rollen.

Läs mer

Neuroledarskap
shutterstock_195219977

Chefsforum

VÄLKOMNA till HUMAN RESOURCE CHEFSFORUM

En mötesplats för dig som chefer och  HR-personer och som vill få inspiration, utveckling och uppdatering om aktuell forskning och de senaste rönen inom Ledarskap och Medaretarskap.

Läs mer

discussing

Medarbetarskap

Medarbetarnas aktiva engagemang i verksamheten är av avgörande betydelse för att skapa resultat och utveckling.

I en organisation med ett väl fungerande medarbetarskap tar man ansvar, arbetar tillsammans mot gemensamma mål och bidrar  till ett positivt arbetsklimat . Tillsammans hanterar och löser man de situationer och problem som uppstår i vardagen.

Läs mer

shutterstock_214933114
Ledningsgruppsutveckling-686337046

Ledningsgruppsutveckling

Human Resource AB är er partner i arbetet med att utveckla er grupp i riktning mot den effektiva och resultatfokuserade ledningsgruppen, där det handlar om öppenhet, både i ideér och analys av nu-läget, men också att arbeta fram effektiva arbetsformer som bygger på samspel och gemensamt ansvarstagande.