Chefsforum

VÄLKOMNA till HUMAN RESOURCE CHEFSFORUM

… en mötesplats för dig som chef eller dig som arbetar inom HR-området och som vill få inspiration, utveckling och uppdatering om aktuell forskning inom området chefsutveckling.

Chefsforum 2018
27 mars  ”Att bygga en rubust samarbetskultur
29 maj ”Hjärnforskning och Ledarskap -Hur hänger det ihop?”
23 november ”Närvarande Ledarskap – En fråga om tillit och kontroll

 


Chefsforum 2017
31 mars  ”Hjärnforskning och Ledarskap -Hur hänger det ihop?” FULLTECKNAT
5 april  ”Hjärnforskning och Ledarskap -Hur hänger det ihop?” EXTRAINSATT

22 maj ” Min medarbetare säger: … jag är utsatt för kränkande särbehandling …FULLTECKNAT
25 augusti  ”Hjärnforskning och Ledarskap -Hur hänger det ihop?” EXTRAINSATT
22 september ” Min medarbetare säger: … jag är utsatt för kränkande särbehandling …Vad ska jag göra?” EXTRAINSATT

 

Anmälan sker via mail till:
Tina Eriksson – tina.eriksson@humanresource.se
Malin Sjöberg – malin.sjoberg@humanresource.se

23 november "Närvarande Ledarskap - En fråga om Tillit och Kontroll"

Hur hantera den nya generationens medarbetare samtidigt som vi skall finnas där för våra äldre trotjänare.? Hur bekräftar vi såväl de unga som de seniora och vad behöver vi ställa för krav på det moderna ledarskapet för att det skall fungera i gränssnittet däremellan. Svaret tror vi ligger i det s.k. Närvarande ledarskapet, som balanserar såväl nödvändig kontroll som ökad tillit. I detta seminarie kommer du att få inspiration och input genom en kortare föreläsning, vetenskapliga rön, Tillitskommissionens rapport samt att få möjlighet att dela erfarenheter och samtala kring ämnet.

Seminariehållare:
 Lisa Stenson, Business & Leadership Coach
Datum: 23 november
Tid: Kl: 7.30 serveras kaffe/te och en smörgås. Seminariet pågår mellan kl: 8-9
Lokal:
 GTS, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Sista anmälningsdag: 18 november
Seminariet ges utan kostnad  

bsp-chefsforum-bild

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan du bli bättre på att hantera stress, samarbeta med andra oh hitta nya handlingsstrategier i rollen som chef. Vi ställs dagligen inför situationer där vi behöver lära oss att hålla kvar och styra vår uppmärksamhet, kunna lämna gamla tankemönster, tro mer på oss själva, sortera i all den information som kommer till oss och undvika att hålla ”fem bollar i luften samtidigt”.

Seminariehållare:
 Tina Eriksson,  fil.doktor
Datum: 29 maj
Tid: Kl: 7.30 serveras kaffe/te och en smörgås. Seminariet pågår mellan kl: 8-9
Lokal:
 Cenralt Göteobrg

Sista anmälningsdag:20 maj
Seminariet ges utan kostnad  

Seminariet ges utan kostnad

Klicka här

Vill du anmäla dig?