Chefsforum

VÄLKOMNA till HUMAN RESOURCE CHEFSFORUM

… en mötesplats för dig som chef eller dig som arbetar inom HR-området och som vill få inspiration, utveckling och uppdatering om aktuell forskning inom området chefsutveckling.

”LEDA PÅ DISTANS”
Hjärnan jobbar hemma, fast på jobbet

Att leda på distans skapar både möjligheter och utmaningar i chefsrollen. Du som chef behöver utöka din verktygslåda för att hantera och leda din verksamhet och grupp på ett optimalt sätt. Att leda på distans handlar om att hitta en balans mellan styra och stödja, tillit och kontroll men också vara närvarande, tillgänglig och tydlig i rollen. Motivation, kommunikation, feedback och delaktighet är nyckelord för att nå resultat.

Detta seminarie bygger på forskning och beprövad erfarenhet inom områdena arbetsmiljö, ledarskap och neurovetenskap. Den lyfter viktiga frågor samt ger konkreta tips och möjligheter att skapa en plattform som chef för att utöva ett gott ledarskap i en digital tid.

  • ”Hjärnan på jobbet hemma” – att jobba hemifrån ur ett neuroperspektiv – vad får det för konsekvenser?
  • Att leda på distans möjligheter och hinder
  • Hur kan jag som chef känna hitta en balans mellan tillit och kontroll
  • Hur kan jag som chef motivera medarbetare som arbetar hemma

.

 ”NY TID – NY GENERATION – NYTT LEDARSKAP”

För att möta en föränderlig omvärld behöver både organisationer och människor inom dessa hitta nya sätt att agera – förhållningssätt som bygger på tillit, att ta tillvara människors potential, självledarskap och att hitta ett gemensamt syfte.   Många frågor aktualiseras.

  • Vad händer när vi går från kontroll till tillit och från chefskap till ledarskap/självledarskap
  • Hur påverkar det både människor och organisationer?

Syftet med seminariet är att spegla de komponenter som är viktiga för att kunna möta de krav och förväntningar som uppstår i en VUCA-värld (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) anpassad till en föränderlig omvärld.

.

 Tidigare ”rubriker” på våra chefsforum och seminarier

  • ”Ledarskapets mörka sida!- Hur man identifierar urspårningstendenser och gör något åt dem”.
  • ”Att bygga en rubust samarbetskultur
  • ”Hjärnforskning och Ledarskap -Hur hänger det ihop?”
  • ”Närvarande Ledarskap – En fråga om tillit och kontroll

bsp-chefsforum-bild