Chefsutveckling

Vår utgångspunkt är att utveckla chefens kompetens för att lyckas med sitt uppdrag och nå framgång med både förvaltande och utvecklande inslag i ledarrollen.

shutterstock_586028246

PERSONLIGT COACHANDE LEDARSKAP

Syfte är att du skall bli tryggare och stärkt i din roll som chef och ledare. Vi utgår från dig och din vardag och hur du på bästa sätt skall hantera de dagliga utmaningar och vardagsdilemman du står inför både på individ, grupp eller organisationsnivå. Att utveckla din förmåga att hantera dessa utmaningar är framgångsfaktorer både för dig som chef, dina medarbetare och den verksamhet du leder. Du skapar bättre möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp på bästa sätt.

Läs mer

discussing

NY I LEDAROLLEN

I chefsrollen ingår att kunna styra i vardagen, handskas med konflikter och bidra till tydlighet i uppdrag, roller och ansvar. Den innefattar också att stödja, uppmuntra, utmana och coacha din grupp och medarbetare mot organisationens mål och förväntat resultat. Som chef kommer du att stå inför situationer och dilemman som kräver snabba beslut, ställningstagande och handlingskraft.

Läs mer

Ny i Ledarrollen - 197903279
Ledningsgruppsutveckling-686337046

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Arbetar ni som ett ledningsteam där uppdraget, aktuella strategier och handlingsvägar är tydligt för alla? Är ni en ledningsgrupp där medlemmarna tillsammans utvecklar metoder för ledningsarbetet och där fokus på helheten går före fokus på enskild medlems verksamhetsområde och där principer och helhetsmål som överenskommits att gälla för organisationen, tar varje medlem i gruppen ansvar för att översätta och föra vidare till eget verksamhetsområde?

Läs mer

dsc20050604_133440_34211

Ledarskap utan chefskap

Ett coachande ledarskap är en kraftfull metod som skapar motivation och delaktighet hos medarbetare. Det är också ett framgångsrikt instrument både för dig som chef och dina medarbetare att nå större effektivitet, uppnå resultat samtidigt som arbetet känns meningsfullt och utvecklande.

Läs mer

shutterstock_229791445
shutterstock_629567723

UTVECKLANDE LEDARSKAP

Är det dags för dig att ta nästa steg i ditt ledarskap?
Utvecklande Ledarskap (UL) ger dig möjligheten och verktygen att effektivt utveckla ditt ledarskap, dina medarbetare och din organisation genom att arbeta med det som är viktigt på riktigt.