Ny i Ledarollen

Att leda i förändring är något annat än att leda förändring

Det ställs stora krav på organisationer och företag att ha förmågan att möta komplexa sammanhang. Detta betyder att ledarskapet behöver utveckla förmågor att ”leda i förändring ”snarare än att ”leda förändring”.

  • Är du redan eller ny chef och vill få påfyllnad och inspiration i din roll?
  • Är du ledare idag utan ett formellt chefskap?
  • Är du nyfiken och redo för att ta nästa steg in i en ledare/chefsroll?

Vi erbjuder en Ledarskapsutbildning som ger dig en gedigen grund där du utvecklas både personligt och professionellt och där du får konkreta verktyg för att möta de krav och förväntningar som ställs på dig i din roll.

I din roll behöver du kunna balansera strategiskt och operativt arbete och bidra till tydlighet i uppdrag, roller och ansvar. Du kommer att stå inför situationer och dilemman som kräver snabba beslut, ställningstagande och handlingskraft. Utbildningen ger dig förmåga att uppnå riktning och förväntat resultat genom handfasta verktyg i teori och praktik.

Mer information om upplägg och innehåll

Utdrag ur programmet

  • Att leda i komplexa sammanhang
  • Att leda i förändring
  • Personligt ledarskap – självledarskap
  • Coachning som metod och verktyg
  • Kommunikation och feedback
  • Grupputveckling
  • Konflikthantering och gränssättande samtal

Utbildningen avslutas med att varje deltagare gör en personlig handlingsplan utifrån roll och organisation.

Kursdatum, 2019
26 – 27 september
24 – 25 oktober

Sista anmälningsdag
2 september

Pris
14 800: – exkl. moms

I priset ingår material, konferenskostnad samt fika
Lunch bekostas av kursdeltagaren

Plats
Göteborg