Personligt Coachande Ledarskap

Ett Chefsutvecklingsprogram med fokus på praktisk träning och utveckling

– för dig som vill utvecklas och bli framgångsrik chef.

Programmet vänder sig till dig som chef och ledare och som vill utveckla och utmana ditt eget sätt att leda.

Syfte är att du skall bli tryggare och stärkt i din roll som chef och ledare. Vi utgår från dig och din vardag och hur du på bästa sätt skall hantera de dagliga utmaningar och vardagsdilemman du står inför både på individ, grupp eller organisationsnivå. Att utveckla din förmåga att hantera dessa utmaningar är framgångsfaktorer både för dig som chef, dina medarbetare och den verksamhet du leder. Du skapar bättre möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp på bästa sätt.

Mer information om upplägg och innehåll

Med ett coachande ledarskap och personlig utveckling som grund skapar du förutsättningar att utveckla både dig själv och dina medarbetare, där motivation, inspiration och delaktighet är nyckelord för att nå framgång. Dessa förhållningssätt stärker förmågan hos dig själv och dina medarbetare att vilja samverka, utvecklas och nå resultat. För att nå detta behöver du träna, öva och utveckla ett coachande förhållningssätt men också utveckla din förmåga att vara en engagerad och motiverande chef. Du behöver också bli medveten om både dina styrkor och utvecklingspotentialer, utveckla en god självkännedom och grund att stå på, vara tydlig och våga ta beslut men också vilja, lust och mod att leda.

Utdrag ur utbildningens innehåll

 • Utveckla förmågan att motivera och skapa engagemang hos andra
 • Bli medveten om personlig ledarstil och hur den påverkar och påverkas av andra
 • Förstå hur psykologiska mekanismer influerar ditt sätt att leda
 • Utveckla och utmana egen självkännedom för att på bästa sätt möta och hantera dagliga utmaningar och vardagsdilemman
 • Lära, träna och öva coachande ledarskap i praktiken
 • Förstå dynamik och processer i grupper och hantera dessa på ett respektfullt sätt
 • Utveckla förmågan att kommunicera dvs både kunna lyssna men också vara tydlig
 • Träna och öva på olika typer av svåra samtal – hantera olikheter
 • Hitta verktyg för att möta och hantera motsättningar och konflikter på ett dynamiskt och konstruktivt sätt
 • Utveckla feedback som verktyg för att främja delaktighet och motivation
 • Individuell coaching mellan kurstillfällena

Målgrupp
Du som har en chef-/ledarfunktion eller är på väg in i chefsrollen. Det gemensamma för gruppen och deltagaren är ett intresse av att utveckla sin ledaridentitet

Förslag på upplägg
2+2+2+2 dagar
Totalt: 8 dagar

Personligt Coachande Ledarskap ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter ert företags behov