Utvecklande Ledarskap

Är det dags för dig att ta nästa steg i ditt ledarskap? Utvecklande Ledarskap (UL) ger dig möjligheten och verktygen att effektivt utveckla ditt ledarskap, dina medarbetare och din organisation genom att arbeta med det som är viktigt på riktigt.

Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att utöva ett gott och framgångsrikt ledarskap.

Mer information om upplägg och innehåll

Utvecklande ledarskap (UL) är försvarsmaktens svenska modell av ”transformational leadership”, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är också den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på organisationens resultat och utvecklar beteenden som skapar motiverade medarbetare redo att ta ansvar. UL är också den ledarmodell som forskarna anser bäst kommer att möta nästa generations medarbetare – generation Y och Z.

Som ledare befinner du dig mitt i centrum där resultaten påverkas av mötet mellan uppgifter, mål, beslut, samarbete och relationer. Du behöver därför vara flexibel, kreativ, tålmodig, lyssnande och ödmjuk samtidigt som du måste vara handlingskraftig, målinriktad med en förmåga att se klart och fatta kloka beslut.  Fokus behöver ligga både på framtiden och det som händer i ett kortare perspektiv. Förutom det behöver du som ledare arbeta genom dem du leder genom att visa tillit, synliggöra, inspirera och motivera –   och det är just detta som definierar det Utvecklande Ledarskapets principer.

 Utgångspunkten i utbildningen är att stärka ditt personliga ledarskap men också utöka din ledarskapsförmåga och handlingskraft gentemot medarbetare. Genom att lära mer om dig själv, reflektera och få användbara verktyg kommer detta leda till att dina medarbetare också utvecklas och göra dem mer beredda och rustade inför kommande framtida utmaningar.

Målgrupp
Alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor

Upplägg

360 graders feedback med Individuell återkoppling
Ökad förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
Ledarskapsmodellen i teori och praktik
Ökad medvetenhet kring styrkor och utvecklingsområden
Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
En handlingsplan som säkerställer din fortsatta utveckling som ledare
Erfarenhetsutbyte

Kursen startar med tre heldagar och cirka en-två månader senare genomförs en fördjupningsdag (samtliga dagtid). Däremellan arbetar du med att implementera dina nya färdigheter i vardagen genom en konkret och individuell handlingsplan. Du får också ett individuellt uppföljningssamtal av en handledare i syfte att ytterligare stärka effekterna av ditt ledarskap.

DATUM OCH PRISER

Våren 2023 (3+1 dag)
23-25 maj
  – Dag 1 kl: 10-17
  – Dag 2 kl: 8.30-17
  – Dag 3 kl: 8.30 – 15

25 augusti (uppföljningsdag)
  – Dag 4 kl: 10-17

Plats                       Centralt Göteborg

Pris:                        18 500 ex moms

Toggle content goes here, click edit button to change this text.