Professionell och avancerad coachutbildning för internationell certifiering ”ACC Level 1 “ (f.d. ACC-certifiering)

I Coachutbildningen, som är ackrediterad av International Coach Federation (ICF) får du allt du behöver för att ansöka om internationell certifiering hos ICF.

Nio (9) utbildningsdagar med två lärare,10 timmar mentorcoaching samt bedömning av ditt certifieringssamtal.

Vi lägger stort fokus på praktisk träning
och övning i coachrollen.

 

Mer information om upplägg och innehåll

Vi erbjuder en professionell och avancerad coachutbildning som är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (Level 1). Coachutbildningens innehåll uppfyller ICF:s utbildningskrav samt 10 timmar Mentorcoaching för din Internationella certifiering samt bedömning av ditt certifieringssamtal. Det som inte ingår är din egen träning dvs dina 100 h som du behöver innan du ansöker till certifiering. 

Coaching  är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad medvetenhet om sig själv är en av  grundbultarna i coachprocessen. Detta för att skapa ansvarstagande kring den egna utvecklingen och lära sig att hantera de utmaningar som man möter både i sin profession och privat

Fundamentet i coaching som begrepp bygger på ett kontinuerligt lärande. Att arbeta med coaching mot eller inom företag och organisationer är en framgångsrik metod vilket bekräftas av de forskningsresultat som kommit fram från bl.a fil dr Tina Erikssons avhandling ”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures” (handledare på utbildningen).

Utbildningen bygger på aktuell forskning inom området coaching. Detta tillsammans med teorier inom lärande, ledarskap, Neuroscience Research ger dig en bredd i rollen som coach. 

Vad händer efter utbildningen?
Efter utbildningen kan du arbeta yrkesmässigt som professionell coach i sverige och internationellt, i egen regi eller som anställd.

Mål
Målet med utbildningen är att du skall få kunskap om de 8 färdigheterna som utgör basen i International Coach Federations definition av coaching samt få kunskap kring nyckelfaktorer viktiga för dig som vill arbeta som professionell coach  eller använda coaching i din nuvarande profession.

Utbildningen löper över 3-4 månader, Totalt 9 dagar.
Utbildningen ges på svenska

Utdrag ur utbildningen

 • Grunden för effektiv och Professionell Coaching
 • Skillnad mellan coaching och andra samtalsformer
 • De 8 kärnkompetenserna
 • En Effektiv Coachmodell
 • Etiska dilemman i coaching
 • Dialogen i Coaching
 • Självkännedom
 • Träna praktiska coachsituationer med återkoppling.
 • Att coacha team och grupper, teori, modeller och verktyg
 • Forskningsresultat från Tina Erikssons avhandling inom ämnet ”Ledarskap och Coaching”
 • 10 timmar mentorcoachning varav 3 timmar individuellt samtal med erfaren mentorcoach
 • Praktisera och integrera det du lärt under programmets gång genom att ha egna övningsklienter.
 • Bedömning av ett inspelat och transkriberat coachsamtal för certifiering enligt Level 1 (fd ACC-certfiering)

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som:

 • vill arbeta som professionell coach extern eller internt
 • arbetar i dag med kommunikation och samtal (chefer/ledare, HR-specialister, lärare/utbildare, terapeuter, handledare, konsulter m.fl.)

Våra handledare
Malin Sjöberg
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Beteendevetare
Organisationskonsult

Tina Eriksson
Fil. Dr. inom ämnet ”Coaching i ledarskap och organisation”

ICF Associate Certified Coach (ACC)
Beteendevetare
Organisationskonsult

Deltagarnas mentorcoacher är noga utvalda och erfarna coacher.

Datum & priser

Våren 2023 

 • 16 – 17 mars
 • 3 – 4 april
 • 4 – 5 maj
 • 31 maj – 2 juni
 • 3 h individuell mentorcoaching där du sätter datum tillsammans med din mentorcoach . Dessa timmar ska genomföras inom ett år från det du startar din utbildning.
 • Bedömningssamtal för din Level 1 certifiering (fd ACC-certfiering). Datum för detta görs upp tillsammans med din examinator.

Plats: IHM Business School (4 vån), Fabriksgatan 25, Göteborg

Pris: 

ACC Level 1- certifiering (fd. ACC – certifiering)                                32 000:- 
(förutom din egna praktik, 100 h):

 • Coachutbildning 9 dagar
 • 10 h mentorcoaching (7 h i grupp + 3 h individuellt)
 • Bedömningssamtal för din certifiering enligt Level 1.

I priset ingår 9 utbildningsdagar, 10 h mentorcoaching, bedömning av certifieringsamtal, kursmaterial, fika (lunch bekostas av deltagaren)

Kostnaden för eventuell certifiering ingår inte i arvodet utan betalas direkt till International Coach Federation.

 

Coachutbildning, 9 dagar inkl. 10 h mentorcoaching                          29 000:- 
(om du vill avvakta med din certifiering och bedömningssamtal)                                                                 

 • Coachutbildning 9 dagar
 • 10 h mentorcoaching i grupp

Detta alternativ innebär att du fortfarande kan få din ”ACC Level 1-certifiering men du behöver komplettera med ett bedömningssamtal. Ansökan sker då via ”Portfolio Path” hos ICF.

I priset ingår 9 utbildningsdagar, 10 h mentorcoaching, kursmaterial, fika (lunch bekostas av deltagaren)

Kostnaden för eventuell certifiering ingår inte i arvodet utan betalas direkt till International Coach Federation.

 

Priserna är ex moms