Coaching för chefer

Vill du hitta ditt personliga ledarskap?

Att få tid för reflektion att i lugn och ro fundera över förhållningssätt, problemställningar, aktuella situationer som har med din chefsroll att göra.

Som chef står Du inför situationer och dilemman som behöver hanteras och lösas. Du är den som skall fatta beslut, driva frågor och leda din personal mot verksamhetens uppsatta mål och resultat.

Chefsrollen anses ibland vara en ensamroll med krav bland annat från överordnade, kunder och underställda.

Ett coachsamtal utgår alltid från den situation du befinner dig i just nu och de mål du har satt upp för framtiden.

Vill du veta mer om effekten av individuell chefscoching?

  • Större säkerhet i chefsrollen
  • Bättre på problemhantering och prioritering
  • Tydligare i kommunikation
  • Ökad medvetenhet om egna personliga mål i relation till verksamhetens mål
  • Hitta balansen mellan arbete och fritid

Mål, innehåll och tid läggs upp tillsammans med kunden.

Individuell coaching kan erbjudas i kombination med telefoncoaching.