Certiferingsprocessen och Mentorcoaching (ICF Associate Certified Coach -ACC)

För att certfiera dig till ICF Associate Certified Coach (ACC) behöver du följande:
  • Human Resource godkända coachutbildning inkl 10 h mentorcoaching (ASCTH)
  • 100 dokumenterade timmars klientcoaching, utlagda över minst 8 klienter.75 timmar ska vara betalda.  25  timmar ska dessutom vara genomförda under de senaste 18 månader innan inskickad ansökan.  
  • Ett inspelat och transkriberat coachsamtal
  • Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkänt resultat

Ansökan görs via www.coachfederation.org

Mentorcoaching

Mentorcoaching är en del i certifieringsprocessen och syftar till att utveckla dig som coach. Mentorcoaching omfattar 10 h fördelade över en period på minst tre månader och innebär att du blir coachad på dina färdigheter som coach. 

Nästa tillfälle för mentorcoaching i grupp HT 2022
Datum kommer inom kort

För mer information kontakta oss