”NY TID – NY GENERATION – NYTT LEDARSKAP”

NY TID – NY GENERATION – NYTT LEDARSKAP

För att möta en föränderlig omvärld behöver både organisationer och människor inom dessa hitta nya sätt att agera – förhållningssätt som bygger på tillit, att ta tillvara människors potential, självledarskap och att hitta ett gemensamt syfte.   Många frågor aktualiseras.

  • Vad händer när vi går från kontroll till tillit och från chefskap till ledarskap/självledarskap
  • Hur påverkar det både människor och organisationer?

Kan aktuell forskning inom ämnet i kombination med Neuroscience Leadership research ge oss ledtrådarna?

Syftet med föreläsningen är att spegla de komponenter som är viktiga för att kunna möta de krav och förväntningar som uppstår i en VUCA-värld (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) samt att träna och öva chefskap och ledarskap anpassad till en föränderlig omvärld.

[/vc_toggle]