Medarbetarskap

EFFEKTIVA TEAM OCH ARBETSGRUPPER

Medarbetarnas aktiva engagemang i verksamheten är av avgörande betydelse för att skapa resultat och utveckling.

I en organisation med ett väl fungerande medarbetarskap tar man ansvar, arbetar tillsammans mot gemensamma mål, bemöter andra med respekt och bidrar till ett positivt arbetsklimat utvecklas på arbetsplatsen. Tillsammans med andra medarbetare och chefer hanterar och löser man de situationer och problem som uppstår i vardagen.

För att nå detta behöver man lära känna både sig själv och andra, få verktyg som stödjer en positiv utvecklingsprocess och förstå både hur man påverkar och påverkas av sin omgivning. Att utveckla ett gott medarbetarskap är en framgångsfaktor som ger både resultat och utveckling tillbaka till organisationen.

Vi erbjuder medarbetarskapsutveckling för din arbetsgrupp där deltagarna får verktyg, metoder och modeller som främjar både personlig och professionell utveckling.

Några viktiga arbetspunkter

  • Skapa samsyn kring uppdraget, roller och spelregler
  • Kommunikation och dialog som verktyg
  • Grupputveckling i teori och praktik
  • Effektiv feedback
  • Konflikthantering

Förslag på testinstrument:

  • IDI – Interpersonel Dynamics Inventory
  • Teambuildinginstrumentet Belbin®Team Skills 
  • Beteendeinstrumentet Myers Briggs Type Indicator®MBTI 
  • GDQ