NeuroLedarskap

NeuroLedarskap är en tvärvetenskap som kombinerar neurovetenskaplig forskning och beteendevetenskap, tillsammans med ledarskapsutveckling och personlig/professionell utveckling.

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan du bli bättre på att hantera stress och samarbeta med andra. Vi ställs dagligen inför situationer där vi behöver lära oss att hålla kvar och styra vår uppmärksamhet, kunna lämna gamla tankemönster, tro mer på oss själva, sortera i all den information som kommer till oss och undvika att hålla ”fem bollar i luften” samtidigt.

Vår hjärna är densamma som för 40 000 år sedan och är en central del av vilka vi är. Den är känslig för vad andra tycker och vår självkänsla hänger inte bara på oss själva utan är beroende av hur andra uppfattar oss.

Klicka här!

Är du intresserad?