Vilka är vi?

MALIN SJÖBERG

Malin Sjöberg är idag verksam som seniorkonsult och delägare i Human Resource AB. Hon har arbetat med ledarskap-, grupp och organisationsutveckling i olika former både inom offentlig och privat sektor sedan 2002. Idag är hon VD samt konsultchef och ansvarig för företagets underkonsultverksamhet inom företaget.

Malin har en lång teoretisk förankring inom beteendevetenskap och skolad både i Sverige och i USA. Därtill har hon vidareutbildat sig inom olika områden knutna till ledarskap, grupp och organisationsutveckling, såsom NeuroLedarskap, konflikthantering, coaching på individ och gruppnivå, handledare av ”UGL” samt Utvecklande Ledarskap (UL) etc.

Malin har också lång dokumenterad erfarenhet från arbete och leda större komplexa uppdrag för större organisationer och företag. Hon har god planerings- och samarbetsförmåga, ett professionellt förhållningssätt och bemötande och god förmåga att leda och motivera grupper. Hennes fokus är att utbilda, utveckla, träna och coacha chefer, arbetsgrupper och medarbetare till att bli bättre på att hantera vardagsdilemman både på kort eller lång sikt.

Malin är Professional Certified Coach (PCC) enligt International Coach Federation (ICF) och handledare/utbildare på Human Resource AB:S  ICF-ackrediterade coachutbildning. Malin är också godkänd av ICF att tillhandhålla utbildningar inom ” Chefscoaching” sedan 2013 och är hon dessutom utbildad inom Gruppcoaching samt Samarbetscoaching.

Användarlicens för:
LeadForward
TeamPro
ULL
360-degree Multisource Feedback
Belbin Team Skills®
GDQ – (Group Development Questionnaire)
IDI (interpersonal Dynamics Inventory)
Myers Briggs Type Indicator MBTI®
DISC

TINA ERIKSSON

Fil. doktor inom organisationspsykologi med inriktning ”Ledarskap och Chefscoaching”.
Avhandling:
”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement”.

Beteendevetare, socionom, organisationskonsult. Registrerad Psykoterapeut enligt United Kingdom Council for Psychotherapy. Tina Eriksson startade företaget 1983 och är idag  Vvd och verksam som seniorkonsult i företaget. 

Tina arbetar med ledarskap-, grupp och organisationsutveckling både individuellt och i grupp, inom offentlig och privat sektor. Hon genomför löpande olika chefsprogram , ledningsgruppsutveckling , teambulding, personalutvecklingsuppdrag/utredningar samt chefshandledning och coaching både på individ och gruppnivå.

Förutom ovanstående har Tina mångårig erfarenhet av att arbeta som handledare och coach med olika yrkesgrupper inom psykosocial sektor, offentlig förvaltning och privata näringslivet. Hon är väl förtrogen med de dilemmafrågor som kan uppkomma när man är chef inom en politisk styrd organisation. För övrigt har Tina mångårig erfarenhet av psykoterapi och grupper i personlig utveckling. Är också diplomerad Gestaltpsykoterapeut vid Gestalt-Akademin i Skandinavien sedan 1983. Arbetat som lärare mellan 1988 – 2010 inom Gestalt – Akademins 4-åriga utbildningar Master of Science in Gestalt Psychotherapy samt Master of Science in Organisation.

Tina är också ICF Associate Certified Coach (ACC) och handledare på vår Coachutbildning samt vår utbildning i ”Chefscoaching”, båda godkända och granskade av International Coach Federation (ICF). Hon har också vidareutvecklat sig inom forskningsfältet Neuroscience Leadership Research samt Brain-based coaching som ger ytterligare en unik och gedigen kunskapsbas som också ligger till grund för de utvecklingsinsatser som erbjuds marknaden.  Tina leder också olika seminarier inom aktuella tema.

Användarlicens för:
360-degree Multisource Feedback

Belbin Team Skills®
Myers Briggs Type Indicator MBTI®
Gordons® Personlighetsinventorium
360-graders Feedbackinstrumentet FARAX®
SMC-Stressprofil®

SAMARBETSPARTNER

Vi arbetar nära akademisk forskning och vårt företag har ett stort nätverk inom ledande högskolor och universitet i Sverige och Internationellt. Vi har ett väl etablerat nätverk med samarbetspartners som vi arbetat med under många år. Utifrån uppdragets mål och innehåll väljer vi omsorgsfullt ut den samarbetspartner som matchar kundens specifika behov allra bäst.