Vilka är vi?

MALIN SJÖBERG

Malin Sjöberg är idag verksam som seniorkonsult och delägare i Human Resource AB. Hon har arbetat med ledarskap-, grupp och organisationsutveckling i olika former både inom offentlig och privat sektor sedan 2002. Sedan 2009 är hon konsultchef inom företaget.
Malin har en lång teoretisk förankring inom beteendevetenskap och skolad både i Sverige och i USA. Därtill har hon vidareutbildat sig inom olika områden knutna till ledarskap, grupp och organisationsutveckling, såsom pedagogik, konflikthantering, coaching på individ och gruppnivå, handledare av ”UGL” etc. Malin är också certifierad i metoden GDQ som utgår från Susan Wheelans teori vad gäller gruppers utveckling.

Malins fokus är att utbilda, utveckla, träna och coacha chefer, arbetsgrupper och medarbetare till att bli bättre på att hantera vardagsdilemman både på kort eller lång sikt. Hon genomför löpande utbildningsuppdrag för bland annat Migrationsverket där 35 chefsgrupper har gått igenom vårt chefsprogram och arbetar också med individuell chefshandledning/coaching.

Malin är också ICF Professional Certified Coach (PCC) och handledare på vår Coachutbildning samt vår utbildning i ”Chefscoaching”, båda godkända och granskade av International Coach Federation (ICF). Är också utbildad inom Gruppcoaching.

Användarlicens för:
360-degree Multisource Feedback
Belbin Team Skills®
GDQ – (Group Development Questionnaire)
IDI (interpersonal Dynamics Inventory)
Myers Briggs Type Indicator MBTI®
DISC

TINA ERIKSSON

Fil. doktor inom organisationspsykologi med inriktning ”Ledarskap och Chefscoaching”.
Avhandling:
”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement”.

Beteendevetare, socionom, organisationskonsult. Registrerad Psykoterapeut enligt United Kingdom Council for Psychotherapy. Äger och driver företaget Human Resource AB som arbetar med konsultverksamhet och utbildning. Företaget har varit verksamt sedan 1983.

Är verksam som ledar- och organisationskonsult. Arbetar bland annat med chefsutbildningsprogram, utveckling av ledningsgrupper, teambuilding, personalutvecklingsuppdrag och individuell chefshandledning samt interna utvecklingsprogram inom privat och offentlig sektor.

Har mångårig erfarenhet av psykoterapi och grupper i personlig utveckling. Är diplomerad Gestaltpsykoterapeut vid Gestalt-Akademin i Skandinavien sedan 1983. Arbetat som lärare mellan 1988 – 2009 inom Gestalt-Akademins 4-åriga utbildningar Master of Science in Gestalt Psychotherapy samt Master of Science in Organisation.

Tina är också ICF Associate Certified Coach (ACC) och handledare på vår Coachutbildning samt vår utbildning i ”Chefscoaching”, båda godkända och granskade av International Coach Federation (ICF). 

Användarlicens för:
360-degree Multisource Feedback

Belbin Team Skills®
Myers Briggs Type Indicator MBTI®
Gordons® Personlighetsinventorium
360-graders Feedbackinstrumentet FARAX®
SMC-Stressprofil®

SAMARBETSPARTNER

Vi har ett väl etablerat nätverk med samarbetspartners som vi arbetat med under måga år. Utifrån uppdragets mål och innehåll väljer vi omsorgsfullt ut den samarbetspartner som matchar kundens specifika behov allra bäst.