Forskning/artiklar

Forskning är en vetenskaplig undersökning i syfte att få ny kunskap kring ett område.

Det handlar om att kritiskt granska ett skeende, område eller innehåll för att på så sätt hitta nya handlingsstrategier för att möta morgondagens utmaningar.

Vi på Human Resource vill ligga i framkant vad gäller kvalitet, leverans och genomförande i de utbildningar och utvecklingsaktiviteter vi erbjuder våra kunder. Vi söker därför systematisk ny kunskap och utveckling i företaget och håller oss kontinuerligt uppdaterade och vad gäller forskning inom de områden vi erbjuder våra tjänster

De utvecklingsinsatser som Human Resource erbjuder marknaden, till både innehåll och utformning, vilar därför på en vetenskaplig grund där analys och reflektion utifrån olika perspektiv skapar nya resultat, färdigheter och utveckling.  Vi tar till vara den befintliga kunskap och erfarenhet som finns hos vår uppdragsgivare samtidigt som ny kunskap tillförs.

FORSKNINGSPROJEKT INOM HUMAN  REOSURCE AB 

  • Forskningen på doktorsnivå inom företaget har tillfört marknaden kunskaper om coachingbegreppet och mynnade ut i avhandlingen ”Coaching som ledarverktyg” (2011) – se Abstract.
  • Idag utforskar vi vidare inom ämnet Neuroscience Leadership där målet är att integrera den kunskap som redan finns i företaget med denna tvärvetenskapliga gren.
  • All
  • Forskning