Coachande Ledarskap

I samarbete med Coachutbildning Sverige AB och Skolcoacherna Sweden AB

Ett coachande ledarskap stimulerar till en miljö där medarbetaren blir sedd och bekräftad samt ges utrymme att utveckla sina tankar genom coachande frågor och ett aktivt lyssnande. Medarbetaren ökar sin självständighet och ansvarstagande.

Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla ett coachande ledarskap och förhållningssätt som tar tillvara medarbetarnas inneboende potential och unika resurser.

Ett coachande ledarskap får dina medarbetare att växa, tänka nytt och ta ansvar för att nå uppsatta gemensamma mål. Det bidrar också till ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande. Detta leder i sin tur till individuell utveckling, ökat lärande och mer arbetsglädje.

Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap och i de möten du har med individer och grupper.

Mer information om upplägg och innehåll

Målet med utbildningsinsatsen är att chefer och ledare ska utveckla sin kompetens och sina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Upplägg

Under 2 dagar (1+1) dag) varvar vi praktisk coachträning med teori samt verklighetsbaserade case och exempel. Utbildningen baseras aktuell forskning om coachning och International Coaching Federation ́s, ICF:s, kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Samtidigt som du övar dig i att hålla ett coachande samtal ges möjlighet att bli coachade på relevanta och angelägna ämnen som har med din ledarrollen att göra.

Ur Innehållet

  • Framgångsfaktorer med coachande ledarskap/förhållningssätt.
  • ICF:s kärnkompetenser – historik, definitioner och forskning.
  • Skillnaden mellan coachning som verktyg och andra samtalsformer.
  • Utveckla ett coachande ledarskap.
  • Lyssna aktivt och kommunicera effektivt.
  • Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare.
  • Olika typer av feedback

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är chef/ledare idag eller till dig som är på väg in i rollen. Den vänder sig också till dig som har ett ”ledarskap utan ett formellt chefskap” (tex teamledare, projektledare). Det gemensamma för gruppen och deltagaren är ett intresse av att utveckla sitt personliga och professionella ledarskap.

Coachande Ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter ert företags behov.

DATUM OCH PRISER

Hösten 2022
3 oktober + 14 november

Sistan anmälningsdag: 1 september

Utbildningsort: Centralt Stockholm

Pris: 9 750:- ex moms