UPPGRADERA DITT LEDARSKAP till 2.0

”NY TID – NY GENERATION – NYTT LEDARSKAP”

Utbildningen ges digitalt

För att möta en föränderlig omvärld, där allt rör sig snabbare, där oförutsägbarheten är stor behöver du som chef/ledare hitta nya sätt att agera.  Du behöver hitta nya förhållningssätt i ditt ledarskap som bygger mer på tillit än kontroll.  Medarbetarnas potential behöver tas tillvara och ni behöver tillsammans hitta ett gemensamt syfte och värdegrund att stå på som bygger på ett utökat självledarskap.

För att möta det ”nya normala”, där utmaning är ordet, behöver du som chef /ledare Uppgradera och Anpassa ditt ledarskap till den tid och omvärld vi befinner oss i.

Vi erbjuder dig en 2-dagars utbildning där Mod, Empati och Handlingskraft är nyckelord i utbildningen. Den kommer att vara en utmanande, intensiv och spännande lärprocess där du kommer att få träna, öva och utveckla dig som ledare.

Mer information om upplägg och innehåll

Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare känna dig Starkare i ledarrollen, fått tillgång till Konkreta ledarverktyg som gör dig Effektivare att möta en komplex vardag.

Detta kommer att rusta dig och ge dig förutsättningar att manövrera i en föränderlig omvärld och i ”det nya normala” och ge framgång både på ett personligt och professionellt plan.

Utdrag ur programmet
Att uppgradera sitt ledarskap hand

  • kommunicera med öppenhet, delaktighet och tydlighet
  • bygga tillit till dig själv och ditt chefskap/ledarskap
  • använda sig av ett situationsanpassat ledarskap
  • visa handlingskraft i besvärliga situationer
  • etablera tillitsfulla relationer med dem du leder
  • utgå från den coachande ledarskapet principer
  • stimulera, inspirera och motivera medarbetare att ta eget ansvar

Datum & priser

Hösten 2021
2-3 september

Sista anmälningsdag
27 augusti

Pris
7 000: – exkl. moms

Plats
Utbildningen ges digitalt