Ledningsgruppsutveckling

För ökad samverkan över gränserna, effektivitet och ett gott samarbetsklimat

Den ökade komplexitet i organisationer idag gör att kraven på medlemmar i en ledningsgrupp ökar. En strid ström av information behöver sorteras, tolkas och hanteras och det kan vara svårt att avgöra vad som är viktigast.

Human Resource AB är er partner i arbetet med att utveckla er grupp i riktning mot den effektiva och resultatfokuserade ledningsgruppen, där dynamiken handlar om öppenhet, både i idéer och kritisk analys av nu-läget, men också att arbeta fram lämpliga arbetsformer för att skapa ett bra samspel i gruppen. 

Några viktiga arbetspunkter:

  • Är vi överens om den långsiktiga inriktningen – strategin – och målen för vårt gemensamma ansvarsområde? Ser vi förändringsbehoven på samma sätt?
  • Är vi ett team med ”vi-känsla” eller känner sig varje medlem mest som en ombudsman för sin del av organisationen;
  • Har vi ett sådant arbetssätt att medlemmarna kommer tillräckligt förberedda och utifrån sin kunskap, personlighet och erfarenhet fullt ut deltar i diskussioner, analyser och utarbetande av beslutsalternativ?
  • Hur kan vi bättre följa upp effekterna av våra beslut och är deltagarna lojala mot fattade beslut?

Förslag på testinstrument

  • IDI – Interpersonel Dynamics Inventory
  • Teambuildinginstrumentet Belbin®Team Skills 
  • Beteendeinstrumentet Myers Briggs Type Indicator®MBTI 
  • 360-graders Feedbackinstrumentet FARAX®
  • GDQ