TEAMCOACHING

– att få grupper och team att utvecklas tillsammans.

Allt fler organisationer inser värdet av samspelta, effektiva team för att lyckas.  För detta krävs bl.a ett arbetsklimat som stödjer utveckling och lärande, ett genomtänkt arbetssätt och en tydlig gemensam målbild. Hur kan man med hjälp av ett coachande förhållningssätt hjälpa grupper och team att bli högpresterande och nå sina mål?

Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att du som coach ska utveckla dina coachfärdigheter och bli tryggare i din roll att coacha team.

Kursinnehåll:

  • Vad kännetecknar olika team?
  • Gruppdynamik
  • Rollen som teamcoach
  • Coachingstrategier
  • Hantera utmanande situationer
  • Verktyg och metoder

Under dagen varvas teori med praktiska övningar.

Datum och tid: 27 november 2020
Plats: Göteborg
Kostnad: 3 900:- ex moms
Handledare:
Maria Magyar, PCC-coach och professionell teamcoach
Malin Sjöberg, PCC-coach och organisationskonsult

Anmälan sker via mail till:
Malin Sjöberg – malin.sjoberg@humanresource.s

bsp-chefsforum-bild