Diplomerad team-och gruppcoach

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Human Resource AB och Coachutbildning Sverige AB

– att få grupper och team att utvecklas tillsammans.

Allt fler organisationer inser värdet av samspel, effektiva team för att lyckas. För detta krävs ett arbetsklimat som stödjer utveckling och lärande, ett gemensamt ansvarstagande, ett genomtänkt arbetssätt och en tydlig gemensam målbild. Att coacha team och grupper innebär att få deltagarna att växa i sina roller, tänka nytt och ta ansvar för att nå gemensamma mål. det bidrar också till ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande.

Utbildningen ger dig dig möjlighet att utveckla och fördjupa din kompetens att coacha team och grupper.

Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i din roll som team- och gruppcoach.

Målgrupp 

För dig som har en coachutbildning och vill utvecklas vidare till att coacha team och grupper.

Upplägg 

Utbildningen startar med två dagar fysiskt på plats i Göteborg. Därefter arbetar vi två halvdagar digitalt. Utbildningen avslutas med en dag fördjupning och diplomering på plats i Göteborg.

Under utbildningsdagarna varvar vi praktisk coachträning med teori samt verklighetsbaserade case och exempel. Utbildningen baseras på aktuell forskning om coachning, teamutveckling och International Coaching Federations (ICF:s) teamcoachkompetenser och etiska riktlinjer.

Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Det ingår därför att du mellan utbildningsdagarna arbetar med ett eget team eller en egen grupp. Du får kontinuerlig handledning från våra utbildare för att öka din trygghet i rollen som team- och gruppcoach.

Ur innehållet 

  • Vad är skillnaden mellan grupp och team?
  • Vad kännetecknar olika typer av team?
  • Teamutveckling av idag – vad säger forskningen?
  • Rollen som teamcoach
  • ICF:s teamcoachkompetenser
  • Verktyg, modeller och metoder
  • Handledning i att hantera olika situationer i rollen som teamcoach

Datum:

Träff 1:                  30 november     kl: 10.00-17.00 på Fabriksgatan 25, Göteborg
1 december        kl. 8.30-16.30 på Fabriksgatan 25, Göteborg
Träff 2:                 22 januari            kl:8.30-12.30 på Zoom
Träff 3:                  5 februari             kl: 8.30-12.30 på Zoom
Träff 4:                  8 mars                   kl: 10.00-17.00 på Fabriksgatan 25, Göteborg

Totalt 32 timmar.

Utbildare
Anja Lindberg och Malin Sjöberg

Båda Anja och Malin är beteendevetare, certifierade GDQ-konsulter och PCC certifierade coacher med lång erfarenhet av att coacha team och grupper. De arbetar idag också som utbildare och konsulter inom ledarskap och coaching.

Pris
18 000 kr exkl. moms
Material, diplom och fika ingår.

Anmälan sker via mail till:
Malin Sjöberg – malin.sjoberg@humanresource.se

Utbildningen ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov. Kontakta oss för förslag på upplägg.

bsp-chefsforum-bild