Coaching

Vi erbjuder utbildningar för dig som vill verka som professionell coach

discussing

Vill du bli CERTiFIERAd coach? Anmäl dig till vår coachutbildning.

Med vår godkända och kvalitetssäkrade coachutbildning (International Coach Federation) blir du efter genomgången utbildning och godkänt slutprov, automatiskt godkänd på den teoretiska delen när du ansöker om Internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC).

Läs mer

acsth
certifierad_358623908

CERTIFIERINGSPROCESSEN OCH MENTORCOACHING

Så här går det till …

Läs mer

dsc20050604_133440_34211

COACHING för chefer

Vill du hitta ditt personliga ledarskap, få tid för reflektion att i lugn och ro fundera över förhållningssätt, problemställningar, aktuella situationer som har med din chefsroll att göra.
Läs mer

Ind.coaching - 736149589
shutterstock_568694566

COACHING FÖR MEDARBETARE

Deras välbefinnande är grunden för att nå framgång och lönsamhet. En effektiv medarbetare behöver känna engagemang och motivation i sin yrkesroll. Individuell Coaching för Medarbetare är ett forum utanför jobbet där personen kan ta upp specifika problemställningar både på ett personligt och professionellt plan. Med sin personliga coach kan medarbetaren få hjälp och stöd, utbyta idéer och tankar, stärka sitt självförtroende, hitta nya vägar och se sin situation från olika håll.

Läs mer

discussing

GRUPPCOACHING FÖR CHEFER

Att vara deltagare i en coachinggrupp tillsammans med andra chefer genererar ett mervärde både på ett personligt- och professionellt plan men också för den verksamhet man tillhör. Fokus läggs på varje enskild deltagares upplevelse av sin egen roll. Utifrån egna konkreta frågor/dilemman  får du feedback, nya ideér och alternativa förhållningssätt som ger perspektiv.

Nätverksbyggande kan bli ett effektivt instrument för att gynna utveckling.

Läs mer

Gruppcoaching -392125735
book-book-pages-browse-267586

UTBILDNING I CHEFSCOACHING

En utbildning baserad på Fil Dr Tina Erikssons inom ämnet ”Executive Coaching/Chefscoaching”

Forskning inom området ”Executive coaching” (chefscoaching) visar på att det behövs en fördjupad kunskap och kompetens för att arbeta med chefscoaching” inom organisationer och företag idag.

Läs mer