Utbildning i Chefscoaching

cceEn utbildning baserad på Fil Dr Tina Erikssons avhandling ”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures”

Forskning inom området Executive coaching (chefscoaching) visar på att det behövs en fördjupad kunskap och kompetens för att jobba med chefscoaching” inom organisationer och företag idag.

Denna 3-dagars utbildning vänder sig till dig som arbetar som coach eller till dig som i din profession använder ett coachande förhållningssätt. För kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha en kunskap kring coaching som verktyg och metod.

För mer information om upplägg och innhåll

Genom vår utbildning får du:
  • En fördjupad kunskap och kompetens inom området
  • Teoretisk kunskap för att verka som coach inom företag och organisationer (definition, syfte, rötter)
  • Praktisk kunskap (verktyg och strategier)
  • Utveckla och förfina dina färdigheter inom professionen .
  • Ökad förståelse för likheter och skillnaden mellan executive/chefscoaching och andra typer av coaching
  • Teoretisk kunskap och förståelse kring transformativt ledarskap som är grunden i chefscoaching och som stödjer dig i arbete som coach
Handledare

Malin Sjöberg – ICF Professional Certified Coach (PCC)
Tina Eriksson – Fil.dr. inom Coaching och Ledarskap, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Utbildning i ”Executive coaching/chefscoaching” ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter ert företags behov