Gruppcoaching för chefer

VÅGA – TYDLIGHET – LYSSNA – AGERA

– fundament i framgångsrikt ledarskap

Vill du känna dig säkrare i ditt dagliga arbete som chef? Vill du utveckla din förmåga att hantera vardagssituationer?

Att vara deltagare i en coachinggrupp tillsammans med andra chefer genererar ett mervärde både på ett personligt plan, i chefsrollen men också för den verksamhet man tillhör. Fokus läggs på varje enskild deltagares upplevelse av sin egen chefsroll och verklighet och hur den påverkar ledarskapet. Utifrån egna konkreta ledarskapsfrågor och praktikfall får Du feedback, idéer, alternativa förhållningssätt som ger perspektiv på din ledarroll. Nätverksbyggande kan bli ett effektivt instrument för att gynna utveckling.

Som deltagare får du större kunskaper om Dig själv och andra men också hur processer på olika nivåer i ett företag påverkar slutresultatet. Erfarenhetsbyte och tid för reflektion inspirerar och stödjer den egna utvecklingsprocessen.

Gruppcoaching för chefer ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter ert behov.