Coachutbildning – för internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC). 

 

Vi erbjuder en professionell coachutbildning som är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (ACSTH). Coachutbildningens innehåll uppfyller ICF:S utbildningskrav samt 10 h mentorcoaching för din internationella ACC-certifiering (72h).

Vi lägger stort fokus på praktisk träning och övning i coachrollen.

Utbildningen ges DIGITALT .

Mer information om upplägg och innehåll

Coaching  är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad medvetenhet om sig själv är en av  grundbultarna i coachprocessen. Detta för att skapa ansvarstagande kring den egna utvecklingen och lära sig att hantera de utmaningar som man möter både i sin profession och privat

Fundamentet i coaching som begrepp bygger på ett kontinuerligt lärande. Att arbeta med coaching mot eller inom företag och organisationer är en framgångsrik metod vilket bekräftas av de forskningsresultat som kommit fram från fil dr Tina Erikssons avhandling ”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures” (handledare på utbildningen) men också från forskning på internationell nivå.

Utbildningen bygger på aktuell forskning inom området coaching. Detta tillsammans med teorier inom lärande, ledarskap, Neuroscience Research ger dig en bredd i rollen som coach. 

Mål
Målet med utbildningen är att du skall få kunskap om de 8 färdigheterna som utgör basen i International Coach Federations definition av coaching samt få kunskap kring nyckelfaktorer viktiga för dig som vill arbeta som professionell coach  eller använda coaching i din nuvarande profession.

Utbildningen löper över  månader, Totalt 9 dagar.

Utdrag ur utbildningen

 • Grunden för effektiv och professionell coaching
 • Skillnad mellan coaching och andra samtalsformer
 • De 8 kärnkompetenserna
 • En Effektiv Coachmodell
 • Etiska dilemman
 • Dialogen i Coaching
 • Självkännedom
 • Träna praktiska coachsituationer med återkoppling.
 • Dela erfarenheter och dra lärdomar kring coaching
 • Forskningsresultat från Tina Erikssons avhandling inom ämnet ”Ledarskap och Coaching”
 • 10 h mentorcaohing varav 3 h individuella med en erfaren coach. 
 • Praktisera och integrera det du lärt under programmets gång genom att ha egna övningsklienter.
 • Utbildningen avslutas med diplomering för kvalitetssäkring av våra professionella coacher

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som:

 • vill arbeta som professionell coach (extern eller internt)
 • arbetar i dag med kommunikation och samtal (chefer/ledare, lärare/utbildare, terapeuter, handledare m.fl.)

Förkunskaper
Erfarenhet av arbete med kommunikation och samtal

Våra handledare
Malin Sjöberg
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Beteendevetare
Organisationskonsult

Tina Eriksson
Fil. Dr. inom ämnet ”Coaching i ledarskap och organisation”

ICF Associate Certified Coach (ACC)
Beteendevetare
Organisationskonsult

Deltagarnas mentorcoacher är noga utvalda och erfarna coacher.

Datum & priser

Hösten 2022

13-14 oktober
10-11 november
24-25 november
14-16 december

Plats: Utbildningen ges DIGITALT 

Pris: 25 500:- ex moms
I priset ingår utbildningsmaterial, 10 h mentorcoaching (7h i grupp och 3 h individuellt).