Coachutbildning – Ditt första steg mot internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC). 

 

Vi erbjuder en grundläggande coachutbildning som är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (ACSTH). Coachutbildningens innehåll uppfyller ICF:S utbildningskrav för ACC-certifiering. 

Utbildningen ges DIGITALT .

Coachutbildningens innehåll uppfyller ICF:S utbildningskrav för ACC-certifiering och ger dig som deltagare den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering som Associate Certified Coach (ACC).  Med vår coachutbildning blir du därför efter genomgången utbildning och godkänt slutprov, automatiskt godkänd på den teoretiska delen när du ansöker om internationell certifiering – ICF Associate Certified Coach (ACC). Se vidare www.coachfederation.org.

Mer information om upplägg och innehåll

Fundamentet i coaching som begrepp bygger på ett kontinuerligt lärande. Att arbeta med coaching mot eller inom företag och organisationer är en framgångsrik metod vilket bekräftas av de forskningsresultat som kommit fram från fil dr Tina Erikssons avhandling ”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures” (handledare på utbildningen) men också från forskning på internationell nivå.

Coaching  är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad kompetens och medvetenhet kring dilemman är en av grundbultarna i coachprocessen för att skapa ansvarstagande kring den egna processen och lära sig att hantera de utmaningar som man möter både i sin profession och privat.

Mål
Målet med utbildningen är att du som skall få kunskap om de elva färdigheterna som utgör basen i International Coach Federations definition av coaching samt få kunskap kring nyckelfaktorer viktiga för dig som vill använda coaching i din profession.

Utbildningen löper över tre – fyra månader, Totalt 9 dagar.

Utdrag ur utbildningen
Praktisk träning och övning i coachrollen. Genom teori, aktuell forskning och träning ges förutsättningarna du behöver för att använda coaching som verktyg i din profession.

 • Grunden för effektiv och Professionell Coaching
 • Skillnad mellan coaching och andra samtalsverktyg/former
 • Skillnad mellan ”Executive coaching” och andra former av coaching
 • De 11 kärnkompetenserna
 • Viktiga perspektiv i coachrollen då du arbetar inom eller mot ett företag eller organisation (Tina Eriksson:s avhandling)
 • En Effektiv Coachmodell
 • Etiska dilemman
 • Dialogen i Coaching
 • Självkännedom
 • Träna praktiska coachsituationer med återkoppling.
 • Dela erfarenheter och dra lärdomar kring coaching
 • Forskningsresultat från Tina Erikssons avhandling inom ämnet ”Ledarskap och Coaching”
 • Utbildningscoaching – 3 individuella coachtillfällen med egen coach
 • Praktisera och integrera det du lärt under programmets gång genom att ha egna övningsklienter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som:

 • arbetar i dag med kommunikation och samtal (chefer/ledare, lärare/utbildare, terapeuter, handledare, internkonsulter m.fl.)
 • vill arbeta som interncoach på företag
 • vill få en grundläggande utbildning för att kunna arbeta som coach

Förkunskaper
Erfarenhet av arbete med kommunikation och samtal

Våra handledare
Malin Sjöberg
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Beteendevetare
Organisationskonsult

Tina Eriksson
Fil. Dr. inom ämnet ”Coaching i ledarskap och organisation”

ICF Associate Certified Coach (ACC)
Beteendevetare
Organisationskonsult

Deltagarnas utbildningscoacher är noga utvalda och erfarna coacher.

Datum & priser

Våren 2022

17-18 mars
21-22 april
16-17 maj
15-17 juni

Sista anmälningsdag: 1 mars

Våren 2022
17-18 mars
21-22 april
16-17 maj
15-17 juni

Plats: Utbildningen ges DIGITALT 

Pris: 25 500:- ex moms
I priset ingår material.
Lunch ingår ej