Coaching för medarbetare

En organisation är beroende av sina medarbetare. Deras välbefinnande är grunden för att nå framgång och lönsamhet.

En effektiv medarbetare behöver känna engagemang och motivation i sin yrkesroll. Individuell Coaching för Medarbetare är ett forum utanför jobbet där personen kan ta upp specifika problemställningar både på ett personligt och professionellt plan. Med sin personliga coach kan medarbetaren få hjälp och stöd, utbyta idéer och tankar, stärka sitt självförtroende, hitta nya vägar och se sin situation från olika håll.

Genom att medarbetaren får tid att reflektera över sin vardagssituation, lära sig prioritera och sätta gränser kan också stressrelaterade problem i form av olika utmattningssymptom förebyggas eller förhindras.

Mål, innehåll och tid läggs upp tillsammans med kunden.

Individuell coaching kan erbjudas i kombination med telefoncoaching.