Telefon och E-coaching

Att vara chef och medarbetare idag handlar bland annat om att sortera och prioritera men också att snabbt kunna hantera vardagsdilemman som man står inför.

Vi erbjuder därför våra kunder ett upplägg där telefon/E-post är verktyget att få stöd i form av individuell coaching.

Mål, innehåll och tid läggs upp tillsammans med kunden.