”NY TID – NY GENERATION – NYTT LEDARSKAP” – en inspirationsdag för chefer och medarbetare

NY TID – NY GENERATION – NYTT LEDARSKAP

För att möta en föränderlig omvärld behöver både organisationer och människor inom dessa hitta nya sätt att agera – förhållningssätt som bygger på tillit, att ta tillvara människors potential, självledarskap och att hitta ett gemensamt syfte.  Många frågor aktualiseras.

  • Vad händer när vi går från kontroll till tillit och från chefskap till ledarskap/självledarskap
  • Hur påverkar det både människor och organisationer?

Kan aktuell forskning inom ämnet i kombination med Neuroscience Leadership research ge oss ledtrådarna?

Syftet med föreläsningen är att spegla de komponenter som är viktiga för att kunna möta de krav och förväntningar som uppstår i en VUCA-värld (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) samt att träna och öva chefskap och ledarskap anpassad till en föränderlig omvärld.

En kommentar från Tranås Kommun Tranås kommun har nätverksdagar för samtliga chefer med aktuella teman. Malin & Tina har vid ett av dessa tillfällen genomfört en inspirationsdag om ledarskap i en föränderlig omvärld. Vi fick kunskap om utvecklande och tillitsbaserat ledarskap samt den senaste forskningen inom Neuroledarskap. Nya insikter som hjälper oss att bygga vidare på goda arbetsplatser där samarbete över gränser och innovation är en naturlig del i organisationen. De har på utmärkt sätt varit lyhörda för att anpassa innehållet till våra lokala förutsättningar och genomfört dagen i dialog med deltagarna vilket gjorde nätverksdagen mycket uppskattad.” 

[/vc_toggle]